Parafialny Zespół Caritas PDF Drukuj Email

altZasadniczym zadaniem Parafialnego Oddziału Caritas jest rozpoznanie potrzeb i problemów wśród mieszkańców oraz spieszenie im z pomocą.

Drugą formą działalności jest rozdysponowanie darów przychodzących do parafii dla ubogich rodzin wielodzietnych w ramach pomocy żywnościowej. Są to najczęściej mleko, kasza, ryż, makaron i ser.

Trzecią formą działalności Parafialnego Oddziału Caritas jest ich aktywna obecność we wszystkich zbiórkach jakie parafia prowadzi w ramach różnych akcji związanych z niesieniem pomocy innym oraz wszystkich działaniach w parafii, w których potrzebna jest pomoc chętnych ludzi, rozprowadza świece na stół wigilijny, baranki wielkanocne.

Opiekunem parafialnego oddziału Caritas jest ks. Prałat Krzysztof Pałac.
 


 

Dokumenty

 

  1.  Informacja dotycząca realizacji przez Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Narodzenia NMP w Jeżowem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
  2. Informacje dotyczące kwalifikowania do programu: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 (w ramach FEAD).

 

 

 

Dzisiaj