Informacje dotyczące kwalifikowania do programu: Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 (w ramach FEAD) PDF Drukuj Email
sobota, 16 kwietnia 2016 19:49

alt

 

Parafialny Zespół Caritas
działający przy parafii pod wezwaniem Narodzenia NMP w Jeżowem informuje:

 

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryterium dochodowe.

Kryterium dochodowe wynosi:

 • 951 PLN (netto) dla osoby samotnie gospodarującej
 • 771 PLN (netto) dla osoby w rodzinie.

Prosimy o kontaktowanie się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem celem uzyskania skierowania lub zbiorczej listy osób kwalifikujących się według kryterium dochodowego (w przypadku zbiorczej listy osób z OPS, dodatkowo osoby będące na liście wypełniają i podpisują oświadczenie – załącznik nr 7).

Informujemy, że:

 • OPS ma obowiązek wydawania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej (załącznik nr 5) lub przekazania listy osób kwalifikujących się do pomocy z POPŻ (znajdujących się w bazie OPS);
 • przy kwalifikowaniu OPS powinny brać pod uwagę fakt korzystania z pomocy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
 • jeżeli dana osoba nie znajduje się w bazie danych OPS, Parafialny Zespół Caritas może przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się (na podstawie kryterium dochodowego) do przyznania pomocy, korzystając z załącznika nr 5 część A i B.

Parafialne Zespoły Caritas mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej (składają załącznik nr 5 część A i B). Oświadczenia te wraz z wypełnionym skierowaniem zał. 5 część A i B przekazują do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, a OPS na podstawie ich oświadczenia o dochodach – część B potwierdza kwalifikowalność do przyznania pomocy (część B – oświadczenie o dochodach przechowuje OPS).

OPS na podstawie oświadczeń o dochodach podpisuje skierowania – załącznik nr 5 lub wystawia zbiorczą listę osób zakwalifikowanych.

Parafialne Zespoły Caritas mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne, na podstawie podpisanego przez osobę oświadczenia (załącznik nr 6).

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Załącznik nr 5 (pdf)
 2. Załącznik nr 5 (doc)
 3. Załącznik nr 6 (pdf)
 4. Załącznik nr 6 (doc)
 5. Załącznik nr 7 (pdf)
 6. Załącznik nr 7 (doc)