Elementarna metoda pracy nad sobą KSM-owicza PDF Drukuj Email

„Doskonałymi bądźcie, jak Ojciec wasz doskonały jest” (por. Mt 5,48). Do doskonałości wzywa nas Ojciec przez Syna w Duchu Świętym, obdarzając łaską przede wszystkim w sakramentach Kościoła. Chrystus zaprzyjaźnił się ze mną w sakramencie chrztu, uczynił cząstką swego Mistycznego Ciała - Kościoła, a w sakra-mencie bierzmowania pełniej obdarzył mnie Duchem Św. Dlatego, jako KSM-owicz, chcę postępować według metody pracy nad sobą:

  •        Chrystus obecny w Eucharystii jest najwyższym dobrem i miłością mojego życia

·   Nigdy nie opuszczam Mszy św. w niedzielę i święto. W mia-rę możliwości biorę w niej udział także w dni powszednie.

·   Staram się mieć serce czyste, by zawsze przyjmować Ko-munię św.

·   Biorę udział w adoracji i często nawiedzam Najświętszy Sa-krament.

  •        Chrystus mnie kocha i wymaga przemiany.

·   Spowiadam się raz na 4-8 tygodni.

·   Mam stałego spowiednika.

·   Prowadzę notatnik pracy nad sobą.

·   Znam swoją wadę główną i inne wady i staram się je usuwać.

·   Znam swoje zalety, staram się je rozwinąć i wypracowywać sprawności moralne - cnoty.

  •       Chrystus chce ze mną rozmawiać.

·   Modlę się rano i wieczorem słowami pacierza.

·   Prowadzę codzienną medytację nad Słowem Bożym.

·   W czasie dnia wzbudzam akty serca i przenoszę się myślą przed tabernakulum w moim kościele parafialnym.

·   Modlę się wspólnie z moim oddziałem KSM.

  •       Chrystus daje mi się poznać.

·   Czytam codziennie fragment Pisma św.

·   Studiuję Katechizm Kościoła Katolickiego i aktualną naukę Kościoła (dokumenty, encykliki, orędzia itp.).

·   Biorę udział w cotygodniowym spotkaniu mego zastępu KSM.

  •        Chrystus oczekuje ode mnie wierności w codziennym życiu.

·   Żyję zgodnie z przykazaniami Bożymi i kościelnymi.

·   Żyję według 10 zasad KSM-owicza.

·   Maryja jest moim wzorem osobowym i pomocą. Naśladuję ją oraz patronów KSM - św. Stanisława Kostkę, bł. Karolinę Kózkównę.

·   Kocham moją Ojczyznę - Polskę i służę jej dobru.

·   Wszystkie moje dobre czyny, cierpienia, owoce pracy i nauki ofiarowuję Bogu w czasie Eucharystii.

 

Dzisiaj